Лабораторія

Клініко-діагностична лабораторія КМЦРПМ має в своєму розпорядженні сучасне лабораторне обладнання, що у сукупності з високопрофесійним складом лікарів (четверо лікарів-лаборантів з вищою кваліфікаційною категорією, в тому числі завідувач кандидат медичних наук) та лаборантів (четверо з вищою кваліфікаційною категорією) дозволяє проводити всі необхідні обстеження для хворих гінекологічного профілю та вагітних, породіль і новонароджених у відповідності до діючої нормативної документації.

Лабораторія складається з наступних відділів:

– Гематологічний, який проводить загальний аналіз крові за 23-ма показниками на гематологічних аналізаторах «Mindray BC 3200» та «Mindray BC 20s»;

– Загально-клінічний, який проводить загальний аналіз сечі на сечовому аналізаторі «Citolab reader 300», дослідження сечі по Нечипоренко, по Зимницькому, підрахунок цитозу спинно-мозкової рідини, дослідження секрету простати, бактеріоскопію виділень, пунктатів;

– Імунологічний та серологічний, який проводить на інкубаторі «Bio-Rad ID-Inkubator 37 S I» пряму та непряму проби Кумбса, визначення антитіл до еритроцитів за системою ABо і резус як в класичному, так і гелевому варіанті. Лабораторна діагностика TORCH – інфекцій, якісне визначення HBV та HCV, імунохроматографічні дослідження проводяться на аналізатор-комплекті імуноферментному «Tecan».

– Цитологічний, який проводить цитологічне та кольпоцитологічне дослідження шийки матки, цитологічне дослідження пунктатів та мікробіоптатів з порожнини матки.

– Біохімічний, який проводить визначення: активності ферментів – АЛТ, ACT, лужної фосфатази, альфа-амілази; вмісту білірубіну і його фракцій, загального білка, альбуміну, сечовини, креатиніну, тимолової проби, електролітів (Na, K, CI), глюкозо-толерантного тесту; показників гемостазу: протромбіновий час, протромбін за Квіком, міжнародне нормалізоване відношення, активований частково тромбопластиновий час (АЧТЧ), фібриноген загальний, фібриноген «B», етанолова проба. на аналізаторах біохімічних «Mindray BА-88A» та «Mindray BS-240» , коагулометрах «Helena C-2» та ACL TOP CS 300, аналізаторі електролітів крові «Medica EasyLite Plus» та аналізаторі газів, електролітів та мікроелементів крові «Wondfo-101».

– Бактеріологічний, який проводить: дослідження на аеробну мікрофлорукрові, сечі, жовчі, блювотних мас, харкотиння дихальних шляхів, виділень статевих органів, вух, очей, відкритих ран, грудного молока; посів виділень на носійство золотистого стафілококу, калу на умовнопатогенні ентеробактерії, на сальмонели, шигели, ЕПЕК. Досліження крові на стерильність. Досліження калу на дисбактеріоз. Визначення специфічності мікроорганізмів та патогенних грибків, чутливості виділених збудників інфекцій до антибіотиків з використанням автоматичного бактеріологічного апарата Viatek-2 bioMerieux Франція лідера з виробництва такого обладнання в світі. Контроль якості повітря приміщень, змивів зовнішнього середовища, матеріалів на стерильність.